چه کاری می کنیم؟

سرویس تبلیغات کلیکی دیدوگرام چیست؟

دیدوگرام رابطی بین شما و کانال های تلگرامی است با این تفاوت که هزینه تبلیغات شما کاهش می یابد و تبلیغات شما تنها در کانال های معتبر و مرتبط نمایش داده می شود.


مزایای تبلیغات دیدوگرام چیست؟

چرا باید دیدوگرام را انتخاب کنیم؟

افزایش میزان فروش

با توجه به فعالیت بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی در تلگرام، تبلیغات تلگرام گزینۀ مناسبی برای برندسازی و افزایش فروش می باشند.

پرداخت به ازای کلیک

در تبلیغات دیدوگرام، شما تنها بابت کسانی که بر روی لینک تبلیغ تلگرام شما کلیک کرده اند، هزینه پرداخت خواهید کرد.

هدفمندی تبلیغات

کانال های موجود در دیدوگرام کاملاً دسته بندی شده اند و شما می توانید بر اساس نوع محصول خود، مخاطبانتان را هدف بگیرید.

برخی از ناشران دیدوگرام

تبلیغ شما در کدام کانال ها نمایش داده می شود؟

جوکباز 44,512 نفر
بهبود خدمت سربازی 53,724 نفر
هم کانالی ها 245 نفر
آخرین خبر 683,534 نفر
عجیب ترین ها 361,304 نفر
بید برگ 3,451 نفر

مدیر کانال تلگرام هستید؟

چرا باید با دیدوگرام همکاری کنید؟

دیدوگرام، تبلیغات تلگرام را بر اساس موضوع دسته بندی می کند و به شما تبلیغی مرتبط با کانال تان را نمایش می دهد. این موضوع نه تنها باعث افزایش در آمدتان می شود، بلکه از ریزش اعضا کانال تلگرام شما جلوگیری می کند.